Poistné a finančné služby pre:

mercedesbenz2 smart kia motors2 jeep honda lancia dodgelogo2 setra logofuso logohyundai logoopel logotoyota

Poslanie a ciele

Služby spoločnosti LEAS.SK obohacujú, dotvárajú a ovplyvňujú celkový štandard spoločnosti MOTOR CAR BRATISLAVA pri predaji a servise motorových vozidiel.

  • Chceme byť dlhodobo uznávanou spoločnosťou, ktorá prináša finančné a poistné produkty nielen pre svojich zákazníkov, ale aj kooperujúcich partnerov zo strany leasingových spoločností, bánk a komerčných poisťovní.
  • Všetky činnosti prispôsobujeme aktuálnym potrebám a požiadavkám klientov. Nadväzujeme obojstranne výhodné partnerské vzťahy a pružne reagujeme na rastúce požiadavky trhu.
  • Pravidelne sledujeme právne predpisy a zákonné normy v oblasti finančného sprostredkovania a poisťovníctva, ktoré promptne aplikujeme do praxe.
  • Udržiavame a zdokonaľujeme systém kvality. Vysoká úroveň prístupu našich ľudí k riešeniu pracovných úloh prispieva k spokojnosti zákazníkov koncernových značiek.

Poistenie a financovanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou služieb poskytovaných pri predaji motorových vozidiel. Zmyslom našej práce je poskytnúť zákazníkovi kompetentné poradenstvo a pomôcť mu zvoliť optimálny produkt.

Mám záujem o cenovú kalkuláciu Späť
Fotolia20737196XS2

Partneri v poistení:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5