Doplnkové a poradenské služby

Klienti značky Mercedes-Benz poznajú cenu času a vedia oceniť profesionálny prístup. Prvý kontakt nadviažeme obvykle pri kúpe automobilu a keď sa presvedčia o odbornosti našich maklérov, rozhodnú sa využiť aj ostatné poistné a finančné služby.

Sprostredkujeme všetky druhy majetkového, životného, priemyselného a zodpovednostného poistenia.

Poradenstvo v rámci komerčného poistenia pre občanov:

 • poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku (byt, rodinný dom, domácnosť)
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • životné a úrazové poistenie
 • cestovné poistenie


Poistné poradenstvo pre právnické osoby:

 • poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • poistenie strojov, strojných zariadení a technológií
 • poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
 • poistenie prerušenia výrobnej prevádzky
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • poistenie členov predstavenstva a riadiacich orgánov za škodu spôsobenú pri výkone činnosti
 • stavebno-montážne poistenie

Poistenie vozidla ako pracovného stroja:
Špeciálne vozidlá vrátane prípojných vozidiel určených na polievanie, zametanie, odhŕňače, posýpače, odvoz pevného odpadu, cestná fréza, traktory, nakladače, vyklápače, žeriavy, rýpadlá, sklápače atď.

Mám záujem o cenovú kalkuláciu Späť
Fotolia40548346XS

Partneri v poistení:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5