Poistné služby

Naším cieľom je poskytnúť vám rovnako spoľahlivé a dokonalé poistné služby, ako je váš nový Mercedes. Po zohľadnení nárokov, životného štýlu, pracovných i osobných potrieb vám pripravíme ponuku poistenia na mieru.

Mercedes Benz Poistenie

mercedesbenzlogo

Značkové poistenie, ktoré zahŕňa komplexný balík poistení a služieb s výhodnými podmienkami a nadštandardnými službami.

Povinné zmluvné poistenie

Fotolia38889893XSCH

Zákonné poistenie (PZP) pokrýva všetky škody spôsobené prevádzkou vášho vozidla iným osobám na zdraví a majetku.

Havarijné poistenie

Fotolia17183186XS

Havarijné alebo tiež KASKO poistenie prispôsobíme vašim požiadavkám, aby štandardne pokrylo všetky dostupné riziká.

Poistenie náhradného vozidla

iStock000017788937XSmall

Toto pripoistenie kryje náklady na zapožičanie náhradného vozidla v servise koncernu MOTOR CAR GROUP počas nevyhnutnej doby opravy.

Poistenie finančnej straty GAP

iStock000020225275XSmall

Poisťuje rozdiel medzi vyplateným poistným plnením a fakturovanou cenou vozidla, aby ste predišli finančnej strate pri poistnej udalosti. (totálna škoda, odcudzenie celého vozidla )

Poistenie osôb vo vozidle

iStock000019039232XSmall

Zahŕňa poistné riziká v prípade smrti následkom úrazu, poistenie trvalých následkov úrazu a poistenie nevyhnutnej doby liečenia.

Partneri v poistení:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5