Poistenie finančnej straty GAP

Dopravné nehody patria k situáciám, ktoré nie je možné predvídať a človeka zaskočia v najnevhodnejšej chvíli. Havarijné poistenie poskytuje plnenie vo výške hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti, pričom táto môže byť oveľa nižšia, než je cena nového vozidla. Pri totálnej škode preto neraz nastane situácia, keď medzi vyplateným poistným plnením a cenou nového vozidla vzniká značný rozdiel a klient utrpí veľkú finančnú ujmu.

Poistenie finančnej straty GAP vás chráni pred nasledujúcimi rizikami:

  • krádež vozidla

  • totálna škoda v dôsledku havárie

Aby ste v prípade vážnejšej poistnej udalosti neprišli o peniaze a mohli si bez väčších problémov opätovne zakúpiť nové vozidlo, odporúčame vám poistenie finančnej straty GAP. Tento poistný produkt využíva a oceňuje približne 35 % našich klientov, čo svedčí o jeho obľube a praktickom význame.

Mám záujem o cenovú kalkuláciu Späť
iStock000020225275XSmall

Partneri v poistení:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5