Poistenie náhradného vozidla

Ak ste aktívnym vodičom, ktorý využíva svoje vozidlo denne, možno poznáte dôsledky nepríjemnej situácie, keď vozidlo po poistnej udalosti musíte ponechať na určitý čas v servise.

Aby ste predišli neočakávaným finančným nákladom a nestratili mobillitu, môžete využiť výhodné pripoistenie uvedeného rizika. Poistenie náhradného vozidla vám zabezpečí náhradu preukázateľných nákladov na zapožičanie náhradného vozidla z autorizovaného servisu MERCEDES-BENZ na nevyhnutný čas opravy po poistnej udalosti.

Podmienky poistenia náhradného vozidla:

  • Z plnenia sú vylúčené škody na čelnom skle

  • Dĺžka zapožičania je 5 alebo 10 dní

  • Maximálna denná sadzba je 50€ alebo 100€ vrátane DPH

Pod nevyhnutnou dobou opravy vozidla sa chápe čas od momentu začiatku opravy do momentu vyfakturovania.

Mám záujem o cenovú kalkuláciu Späť
iStock000017788937XSmall

Partneri v poistení:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5