Poistenie osôb vo vozidle

Poistenie osôb prepravovaných vo vozidle nadobúda rastúci význam so zvyšujúcou sa hustotou cestnej premávky. V dôsledku dopravných nehôd dochádza na našich cestách každý týždeň k zraneniu niekoľkých desiatok osôb.

Poistenie osôb vo vozidle kryje nasledovné riziká:

  • Smrť následkom úrazu

  • Trvalé následky v dôsledku úrazu

  • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutnej doby liečenia

  • Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Zvážte poistnú ochranu prepravovaných osôb, ktorá pomáha preklenúť následky vážnych životných udalostí.

Mám záujem o cenovú kalkuláciu Späť
iStock000019039232XSmall

Partneri v poistení:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5