Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. a zabezpečuje úhradu škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Pri splnení predpísaných podmienok chráni vodiča poisteného vozidla pred zodpovednosťou za spôsobené škody. V prípade vami zavinenej poistnej udalosti vyplatí vaša poisťovňa poškodenej strane oprávnené nároky v rámci limitu poistného krytia.

Pripravíme pre vás kalkuláciu a odporučíme najvýhodnejšiu ponuku pre vaše podmienky.

Limity poistného plnenia:


Základné poistné krytie:

  • 5 000 000,- EUR za škodu na zdraví

  • 1 000 000,- EUR za škodu na majetku

Rozšírené poistné krytie:

  • 10 000 000,- EUR za škodu na zdraví,

  • 5 000 000,- EUR za škodu na majetku

Povinnosť uzatvorenia PZP platí po celý čas, počas ktorého je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. Využite naše služby pri zabezpečení atraktívnej poistnej ochrany pre prípad škody spôsobenej prevádzkou vášho vozidla.

Mám záujem o cenovú kalkuláciu Späť
Fotolia38889893XSCH

Partneri v poistení:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5