Modelové situácie

Na niekoľkých typických príkladoch z praxe sa presvedčíte o výhodách spolupráce s nami.

Dopravná nehoda

Fotolia36312922XS

V modelovej situacií pána Veselého vám priblížime postup spoločnosti LEAS.SK pri dopravnej nehode.

Poškodenie vozidla neznámym páchateľom

iStock000020205058XSmall

V modelovej situacií pani Mlynskej vám priblížime postup spoločnosti LEAS.SK pri poškodení vozidla neznámym páchateľom.

Operatívny leasing automobilu

Fotolia27897619XS

V modelovej situacií pána Jánskeho vám priblížime postup spoločnosti LEAS.SK pri operatívnom lízingu.

Finančný lízing automobilu

Fotolia35580717XS

V modelovej situacií pani Bergerovej vám priblížime postup spoločnosti LEAS.SK pri finančnom lízingu automobilu.