Služby

Mercedes Benz Poistenie

Od roku 2018 nie je Mercedes-Benz Poistenie štandardne zahrnuté v cene vozidla. Klient si musí poistenie vozidla dojednať na vlastné náklady. V prípade záujmu o poistenie vieme vypracovať komplexnú cenovú ponuku poistenia všetkých poisťovní s ktorými spolupracujeme.

Avšak značkové Mercedes-Benz Poistenie v spolupráci s partnerom ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. je štandardne zahrnuté v cene osobných jazdených vozidiel zakúpených v sieti autorizovaných dealerov Mercedes-Benz (okrem modelov vybraných modelov – info u predajcu) s dátumom 1.prihlásenia v rokoch 2015-2017 a obsahuje:

  • povinné zmluvné poistenie na 3 roky na základný limit plnenia (5 000 000,- EUR za škodu na zdraví / 1 000 000,- EUR za škodu na majetku)
  • havarijné poistenie na 3 roky, ktoré pokrýva riziká: havária, živel, odcudzenie, vandalizmus. Platí v celej Európe so spoluúčasťou 5% minimálne 150 €/200 € - v závislosti od dátumu 1.prihlásenia vozidla)

Vaše ďalšie výhody

  • Pri poistení rizika odcudzenia nie je potrebné ďalšie zabezpečovacie zariadenie
  • V cene poistenia je asistenčná služba MONDIAL ASSISTANCE, ktorá zabezpečí odtiahnutie vozidla po nehode do najbližšieho autorizovaného servisu a asistenciu pri poruche vozidla
  • Konzultačné služby v oblasti komerčného poistenia, spracovanie analýz poistiteľných rizík a ich riadenie, modifikácie poistných zmlúv a zastupovanie klientov v styku s poisťovňou

Základný balík poistenia Mercedes-Benz zahŕňa povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Dodatočne je možné uzavrieť pripoistenie náhradného vozidla, finančnej straty a osôb vo vozidle – vo vlastnej réžii klienta.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


  • Zdieľajte obsah: