Služby

Poistenie osôb vo vozidle

Poistenie osôb prepravovaných vo vozidle nadobúda rastúci význam so zvyšujúcou sa hustotou cestnej premávky.

V dôsledku dopravných nehôd dochádza na našich cestách každý týždeň k zraneniu niekoľkých desiatok osôb.

Poistenie osôb vo vozidle kryje nasledovné riziká

  • Smrť následkom úrazu
  • Trvalé následky v dôsledku úrazu
  • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutnej doby liečenia
  • Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Zvážte poistnú ochranu prepravovaných osôb, ktorá pomáha preklenúť následky vážnych životných udalostí.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


  • Zdieľajte obsah: