Služby

Poistenie finančnej straty - GAP

Dopravné nehody patria k situáciám, ktoré nie je možné predvídať a človeka zaskočia v najnevhodnejšej chvíli.

Havarijné poistenie poskytuje plnenie vo výške hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti, pričom táto môže byť oveľa nižšia, než je cena nového vozidla. Pri totálnej škode preto neraz nastane situácia, keď medzi vyplateným poistným plnením a cenou nového vozidla vzniká značný rozdiel a klient utrpí veľkú finančnú ujmu.

Poistenie finančnej straty GAP vás chráni pred nasledujúcimi rizikami

  • krádež vozidla
  • totálna škoda v dôsledku havárie

Aby ste v prípade vážnejšej poistnej udalosti neprišli o peniaze a mohli si bez väčších problémov opätovne zakúpiť nové vozidlo, odporúčame vám poistenie finančnej straty GAP. Tento poistný produkt využíva a oceňuje približne 35 % našich klientov, čo svedčí o jeho obľube a praktickom význame.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


  • Zdieľajte obsah: