Služby

Poistenie náhradného vozidla

Ak ste aktívnym vodičom, ktorý využíva svoje vozidlo denne, možno poznáte dôsledky nepríjemnej situácie, keď vozidlo po poistnej udalosti musíte ponechať na určitý čas v servise.

Aby ste predišli neočakávaným finančným nákladom a nestratili mobillitu, môžete využiť výhodné pripoistenie uvedeného rizika. Poistenie náhradného vozidla vám zabezpečí náhradu preukázateľných nákladov na zapožičanie náhradného vozidla z autorizovaného servisu MERCEDES-BENZ na nevyhnutný čas opravy po poistnej udalosti.

Podmienky poistenia náhradného vozidla

  • Z plnenia sú vylúčené škody na čelnom skle
  • Dĺžka zapožičania vozidla závisí od vybranej poisťovne
  • Maximálna denná sadzba je na zvolení klienta a je rôzna v závislosti od poisťovne Pod nevyhnutnou dobou opravy vozidla sa chápe čas od momentu začiatku opravy do momentu vyfakturovania.

Dohodnite si konzultáciu s finančným agentom

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na +421 2 4929 4712.


  • Zdieľajte obsah: